Onze programma’s

Ontwenningsprogramma (OP)

In ’t kort

Dit groepsprogramma richt zich tot druggebruikers (al dan niet in combinatie met
alcohol en/of medicatie) die hierdoor problemen ondervinden op verschillende
domeinen. Mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die residentieel willen ontwennen in een veilige omgeving en bereid zijn om stil te staan bij hun situatie, zijn welkom. De leefgroep bestaat uit max. 11 bewoners.

Deze opname van een 6-tal weken kent een gestructureerd en actief dagprogramma en is gericht op:

  • het werken aan lichamelijke en psychische ontwenning en zodoende stabiliseren van de situatie waarin de bewoner verkeert
  • het oriënteren en motiveren van de bewoner voor een verdere, aangepaste
    therapeutische behandeling, met als doel de onderliggende oorzaken van de
    verslaving aan te pakken
  • het inschakelen van de bewoner in de maatschappij en in het beroepsleven

Aanmelden

Aanmelding kan op eigen initiatief of iemand uit je persoonlijke of professionele
netwerk kan dit doen. Hieronder een overzicht van de momenten waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn voor een aanmelding:

  • maandag en woensdag: 13u – 16u30
  • dinsdag, donderdag en vrijdag: 9u – 12u30

We overlopen samen het aanmeldingsformulier om in te schatten of een opname
in het OP zinvol is. Na je aanmelding krijg je een afspraak voor een intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op je situatie, krijg je uitleg over een
opname in het OP en bekijken we samen of je in aanmerking komt voor het programma.

Behandelprogramma (BP)

In ’t kort

Het behandelprogramma biedt aan mensen met een ernstige verslaving een langdurig residentieel therapeutisch programma in groepsverband. Het BP richt zich voornamelijk op mensen die een beperking hebben in hun cognitieve vaardigheden of cognitieve schade hebben opgelopen om allerlei redenen.  Deze zorggebruikers zijn doorgaans niet gebaat met een louter verbale en cognitieve aanpak. Ze leren voornamelijk via een ervaringsgerichte, creatieve en minder verbale therapeutische aanpak.

De finale doelstelling van het BP bestaat erin om mensen met een ernstige verslaving terug te laten deelnemen aan de samenleving. Voor sommige zorggebruikers voor wie een volledige maatschappelijke re-integratie niet haalbaar is, kan ook een gedeeltelijke realisatie van deze algemene doelstellingen en een fundamentele verbetering van hun toestand als een succes worden beschouwd.

Aanmelden

Momenteel is er een aanmeldingsstop voor ons behandelprogramma.